درنا

درنای تاجدار خاکستری باغ پرندگان تهران

اگر خوش شانس باشید شاهد پرواز گروهی درناهای تاجدار در فضای فاز دو باغ پرندگان تهران خواهید بود.

آنها به صورت دسته ای پرواز میکنند و با توجه به اینکه از جثه بزرگی نیز برخوردارند خیره کنندگی این صحنه را چند برابر میکنند.
باید شاراه کرد که درنا تاج دار در معرض خطر انقراض می باشد.

این پرنده در قاره آفریقا بومی کشور های کنیا و اوگاندا و زامبیا می باشد.
درنای تاجدار در زمین های پستِ مرطوب و یاخشک که شامل چمنزارهای صحرایی، باتلاق ها، زمین های نمدار و سواحل دریاچه و رودخانه های بدون پوشش گیاهی می باشد، زندگی می کند.
این درنا در طول و خارج از فصل جفت گیری نمایش های رقص مانند زیادی اجرا می کند. این رقص ها معمولاً به صورت دو تایی برگزار می شود، اما اغلب پرنده های دیگر هم به یک جفت ملحق می شوند تا رقص گروهی ترتیب دهند.
در طول فصل جفت گیری، درناهای جفت شده را نمی توان از هم جدا کرد، آنها به ندرت حتی سه متر از یکدیگر فاصله می گیرند.
رژیم غذایی این پرنده بذر، ریشه گیاهان، بی مهرگان، خرچنگ، مارمولک، ماهی و دوزیستان می باشد.
با توجه به خطر انقراض اینگونه نایاب و ارزمند ، باغ پرندگان تهران توانسته در سالهای متمادی این گونه ارزشمند را تولید و تکثیر نماید و کمک شایان ذکری به نجات جمعیت در معرض خطر انقراض این پرنده نماید.

خرید بلیط
تعطیلی موقت باغ پرندگان تهران بعلت کرونا