کبوتر و قمری

قمری هندی یا فاخته نقطه دار (نام علمی: Streptopelia chinensis) نام یک گونه از تیره کبوتر است.

خرید بلیط